Yer Altı Kablo Arıza Tespiti
  • 1412
  • 0

Yer Altı Kablo Arıza Tespiti

Yer Altı Kablo Arıza Tespiti

Yeraltı Kablo arıza  tespiti nasıl yapılır

yeraltı Kablo arıza nedenleri

 

Kablo sistemleri, elektrik, telekomünikasyon ve görüntüleme sistemlerinde veri ve elektriğin iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kablolar güvenlik ve çevre kirliliği gibi sorunlara yol açmayacak şekilde zemine yerleştirilmelidir. Kilometrelerce uzunluktaki bu kablolarda zaman içerisinde çeşitli nedenlerle farklı arızalar oluşabilmektedir. Bu makalede, yeraltı kablo arızaları, yer altı kablo arıza tespiti ve bunları tespit etmek için hangi cihazların kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ülkemizde elektrik hatları, telefon hatları ve video hatları genellikle sıva altına gömülür veya sıvanır. Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle yer altı kablolarında;

Kısa devre
Kablo girişi
Kablo arızası
Kablo kopukluğu

Geçmişte, arıza teşhisi için çeşitli yöntemler ve hesaplamalar kullanılıyordu. Bir ohm metre veya megohmmetre kullanılarak hatalar tespit edilmeye çalışıldı. Hatanın türünü ve ne zaman oluştuğunu belirlemek her zaman mümkün değildir. Bu arızaların tek fazlı hatlarda nasıl tespit edileceğinden bazı kolay tespit edilen hatalara göre bahsedelim.

Kısa Devre Arızası

Yer altı kablo arıza tespiti özelinde arızalı hat bağlı olduğu tüm noktalardan ayrılmış ve tüm uçları açık. Bir ohmmetre kullanılarak, iki iletken damar arasındaki hattın bir ucundan ölçüm yapılır. Sonsuz bir değer (çok büyük değer) normalde hatasız bir satırda okunmalıdır. Sonsuz bir değer yerine sonlu bir değer okunursa, iki iletken arasında bir kısa devre algılanır.

Kopma Arıza Arama

Kısa arıza araması sonucunda sonsuz bir değer okunur ve sonuç alınmazsa bu sefer kablo kopması kontrolü yapılır. Bu noktada ölçümün diğer ucundaki iki kablo birbirine köprülenir ve bir ohmmetre ile ölçüm yapılır. Ölçümden sonra hala sonsuz bir değer okunuyorsa bu satırda bir kırılma noktası olduğunu anlıyoruz.

Toprak Kaçak Testi

Normal şartlar altında toprak ile iletken arasındaki direnç değeri sonsuzdur. Ancak toprak ile iletken arasında yapılan bir ölçüm sonucunda sonlu bir değer okunursa iletkenden toprağa bir kaçak olduğu düşünülebilir. Bu hataları tespit ettikten sonra kaç kilometre kablonun arızalı olduğunu görmek çok önemlidir. Eski yöntemlerde çeşitli hesaplamalar ile kusurlar tespit ediliyordu. Yer altı kablo arıza tespiti açısından kısa devre arızası noktasını belirlemek için; Wheatstone köprüsüyle üç ölçüm yöntemi, bilinmeyen üç denklem yöntemiyle toprak kaçağı hatası ve kapasitans (C) ve endüktans (L) ölçümleriyle bağlantı kesme hatası kullanılır.

Kablo Arıza Tespitinde Kullanılan Arıza Dedektörleri

Yer altı kablo arıza tespiti ile birlikte gelişen teknoloji ile birlikte stres, yorulma ve yüksek hata hesaplamalarının bir kenara atıldığını görebiliyoruz ve farklı hata tespit cihazları ile hatanın ne olduğunu ve nerede olduğunu kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Cihazlarını göstermeden önce, bu cihazlarla bir hata tespiti örneği görelim. O zaman bu örneğe göre cihazları tanımamız daha kolay olacaktır.

Örnek; Diyelim ki tek fazlı bir sistemde km uzunluğunda 2 × 50 mm2 yer altı kablo hattında arıza var. Gerekli güvenlik önlemleri alınır ve kablo bağlantıları mevcut sistemden ayrılır. Bu noktada hattın bir ucundan gelen arızalı kablonun iki ucunu TDR500/3 marka teşhis cihazına bağlarız. Cihaz üzerinde gerekli ayarları yaptıktan sonra arıza tespiti başlar ve cihaz arıza olduğunu gösterir. Kabloda kısa süreli bir kısa devre var ve bu arıza 2672’de oluşuyor. Metre cinsinden olduğunu gösterir. Bu detektörler ile ilgili firmamızdan hizmet alabilirsiniz

LEAVE A COMMENT

Your comment will be published within 24 hours.